MOZAIK ISLAM

Ini Keutamaan Membaca dan Mempelajari AL-QURAN dengan Sungguh-Sungguh

Oleh: Bangun Lubis ( Wartawan Maklumatnews.com)

Maklumatnews.com – Al-Quran itu harus di baca, dikaji dengan ilmu, lalu pikirkan dengan makna sesungguhnya,  baru kemudian Tadabburi. Dari kesemua tahapan itu, maka lahirlah pemahaman untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menuntun ummat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

 Islam adalah hidayah Allah, agama semua nabi, dan kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang dianut oleh hampir seperempat penduduk dunia hari ini. Tidak ada satu buku atau kitab yang paling banyak dibaca dan dihafal di seluruh dunia serta dikaji dari berbagai pandangan keilmuwan melebihi Al-Quran.

Al-Quran menyuruh manusia belajar dari sejarah dan mengambil perbandingan dari kejayaan dan kejatuhan umat-umat terdahulu dalam rangka menghadapi masa depan. Jadikan sebagai pedoman yang harus diterapkan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan.

Dalam satu Fuirman Allah SWT;Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya)/ (QS. Az Zhkhruf : 3). Karena akan mudah dipelajari dengan Bahasa Arab. Dan itu Allah yang mengemukakannya. Maka tiada alasan untuk belajar atau mentadabburi Al-Quran hingga memahaminya untuk menjadi prilaku sehari-hari. Kemudian dalam Firman Allah lainnya diulangi lagi;” Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”(QS. Yusuf: 2)

Dan sekiranya Al-Qur’an Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan, “Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?” Apakah patut (Al-Qur’an) dalam bahasa selain bahasa Arab sedang (rasul), orang Arab? Katakanlah, “Al-Qur’an adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Fussilat/41: 44). Berarti semua manusia akan dengan mudah mempelajarinya jika mereka bersedia dengan tekun. Mereka yang istiqomah biasanya akan menjadikannya sebagai pegangan dalam menjalni kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA  Beri'tikaflah Agar Hidup Terasa Mudah

Al-Quran mendorong manusia agar mengembangkan kemampuan berpikir seimbang dengan kemampuan berzikir, mengingat Allah. Al-Quran menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan dan mengajarkan peran dan tanggungjawab manusia yang diberi amanah ilmu. Al-Quran sebagai pedoman hidup (manhaj al-hayah) menuntun umat manusia agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ada fakta seputar Al-Quran sesuai surat Al-Israa [17] ayat 105 yang artinya: “Dan Kami turunkan (Al Quran) itu dengan sebenar-benarnya dan Al Quran itu telah turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. dan QS.Al-Hijr [15] ayat 9 ,:’ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Dikutip dari salah satu hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas’ud, Rasulullah saw  bersabda: “Siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah (Al-Qur’an), maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada sepuluh semisalnya, Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf,” (HR. At-Tirmidzi).

Keutamaannya, memperoleh pahala, mendapat syafaat pada hari kiamat, pencapaian lebih baik dibandingkan harta dunia, perniagaan yang tidak pernah merugi, membawa kebaikan bagi pembaca. Ini diantara keutamaan membaca Al Quran.

H.S.M. Nasaruddin Latif dalam tulisannya Fakta dan Data Al Quran (1391 H) di laman Republika.co.id, menyebut, Kitab Suci Al-Quran adalah benar-benar Wahyu Ilahi yang diwahyukan-Nya kepada Nabi/Utusan-Nya, Muhammad SAW.  Berisikan kebenaran  dan  senantiasa dipelihara keaslian dan keutuhan (authenticitasnya) dari tangan-tangan yang hendak merusak keaslian dan keutuhan serta keabadiannya sepanjang kurun zaman, sampai datang waktunya Iradat Ilahiyah akan mengangkatnya kelak di akhir zaman, menjelang pergantian kehidupan duniawi yang fana dengan Hari Akhirat yang kekal abadi.

BACA JUGA  Sirah Nabawiyah di Bulan Rajab, dari Isra Miraj hingga Runtuhnya Khilafah Turki Utsmani

Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah/610 M. Turunnya wahyu pertama menandai pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir.  “Bacalah (ya Muhammad), dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang amat pemurah. Yang mengajarkan (menulis) dengan pena. Yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak  diketahuinya.” (QS Al Alaq [96]: 1-5)

Mushaf Al-Quran yang ada sekarang tidak berbeda dari yang dibaca oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Susunan 114 surat dan 6.000 ayat Al-Quran diberi tahu Malaikat Jibril yang datang setiap Ramadan kepada Nabi Muhammad dan Nabi memberi tahu para sahabat yang ditugaskan sebagai penulis wahyu.  Al-Quran menjadi sumber ilmu dan pengetahuan yang dianugerahi  dan menjadi way of life bagi setiap ummat.

Kehadiran Al-Quran, adalah tonggak perubahan fundamental dalam sejarah umat manusia dan peradaban dunia. Mari kita merenungkan pesan Nabi Muhammad dalam Hadisnya, Wahai ahli Al-Quran. Janganlah kamu perbantal Al-Quran itu, tetapi bacalah dan ambillah pelajaran dari Al-Quran untuk kehidupanmu di dunia ini.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button